OPENMailing.pl
  Planuj, wysyłaj, badaj efektywność!

Maskotka użytkowników portalu
Profesjonalny system do wysyłki e-mailingów reklamowych, newsletterów itp.
Innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości!Polityka Prywatności "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Polityka Prywatności "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Warszawska 76/67, 15-201 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Białymstoku pod numerem KRS 170869, zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.OPENMailing.pl jest równoznaczna z oświadczeniem o akceptacji Polityki Prywatności "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Dane zbierane przez "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Korzystanie z usług "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ podczas rejestracji może wymagać przekazania danych osobowych. Niektóre dane mogą być pobierane automatycznie podczas wizyty na stronach internetowych "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Kontakt z "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania nam swoich danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail itp. Do poprawnego zakończenia procesu rejestracji na w Systemie konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa firmy adres e-mail, nr telefonu kontaktowego NIP, adres, hasło. W przypadku użytkowników podlegających rejestracji w KRS zakres wymaganych danych jest tożsamy z ujawnionym w KRS. "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym jakiekolwiek swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia.

Wykorzystywanie danych przez "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przekazane "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" dane osobowe wykorzystywane są w celu wykonania oferowanych usług. Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Jednak w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów albo w celu ochrony praw Usługodawcy "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega, że dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których wykonuje usługi lub związane z ich wykonywaniem funkcje.

Zmiana danych osobowych

Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

"BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem lub modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Administrator danych

Administratorem danych (podanych przy rejestracji w systemie) jest "BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Warszawska 76/67, 15-201 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy wydział Gospodarczy w Białymstoku pod numerem KRS 170869.

Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości co do zasad polityki prywatności prosimy o kontakt na adres elektroniczny kontakt@openmailing.com.pl


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP